Schooljaar 2022-2023

Kennismaken met filosofie

mag je alles vragen?

In deze reeks van vijf filosofielessen maken kinderen kennis met filosofische vragen. Ze ontdekken dat er verschillende soorten vragen zijn en krijgen plezier in het nadenken over filosofische vragen. We doen denkoefeningen in tweetallen en met de groep. Ook gaan we onderzoeken hoe je dat doet: samen nadenken. Kan dat eigenlijk wel? En hoe doe je dat dan? Wat is dat eigenlijk, een gedachte?

Na deze basisreeks weten kinderen wat filosofische vragen zijn en hebben we gewerkt aan de basisvoorwaarden van een filosofisch gesprek: gedachten kort en duidelijk verwoorden, naar elkaar luisteren, en open staan voor meningsverschillen.

Vijf gastlessen van één uur, maximaal 10 kinderen per groep, bij grotere groepen in aanwezigheid van de leerkracht.

Doelgroep: kinderen van 6 – 12 jaar

Richtprijs: 475 euro, exclusief reiskosten, exclusief btw (indien van toepassing)

Zinspeler is aangesloten bij Cultuurkuur, deze organisatie helpt scholen bij het vinden van projectsubsidie voor het organiseren van culturele activiteiten.