2022  Kristof van Rossem: online training Filosofische gespreksvoering

2018-2021  Academie voor Muziek en Woord, Antwerpen: Opleiding Schrijven (fictie)

2017- 2018 Annemarie Bon, Den Bosch: Vervolgcursus Schrijven voor kinderen

2016-2017  Universiteit Antwerpen, Centrum Nascholing Onderwijs: opleiding Filosoferen met kinderen

2009-2010 VOB Boek en Media Academie: Opleiding Uitgeverij

2008 Schrijversvakschool te Amsterdam: Cursus Schrijven voor kinderen

2000-2006 Universiteit Leiden Faculteit der Wijsbegeerte: praktische filosofie (ethiek en zingeving)

2001-2002 Universiteit voor Humanistiek, Utrecht: behaalde vakken: groepsdynamica, gespreksvoering, existentieel biografisch onderzoek