Redactie

Zinspeler redigeert boeken, maar ook kortere teksten: scripties, nieuwsbrieven, websites, artikelen en persberichten. Het redigeren van teksten kan op verschillende niveaus. Bij macroredactie kijkt Zinspeler naar opbouw en structuur, bij microredactie naar de details zoals spel- en typefouten.

Macroredactie

Om te beginnen kijkt Zinspeler naar de opbouw van een tekst. Kloppen de logica en structuur? De indeling verschilt per medium: bij een boek gaat het om de hoofdstukindeling, bij een website om pagina-indeling en bij een persbericht om de volgorde van alinea’s (staat het belangrijkste nieuws bovenaan?). Dit heet redactie op macroniveau. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de alinea-indeling en controle op herhalingen. Maar ook: spreekt de auteur zichzelf tegen? Is er een goede spanningsopbouw? Bij redactie op macroniveau gaat het kortom om het analyseren, herstructureren, schrappen en herschrijven van een tekst.

Microredactie

Pas als een tekst goed in elkaar zit (de macroredactie is afgerond) is het tijd om aandacht te besteden aan de details: het controleren op spelfouten, typefouten en leestekens (microredactie). Bij microredactie of correctiewerk wordt veel minder ingegrepen in de tekst.

Eindredactie

Bij de eindredactie van tijdschriften of websites gaat het niet alleen om de afzonderlijke teksten, maar ook om hoe ze samen een geheel vormen. Zinspeler voorziet artikelen van pakkende koppen en intro’s en schaaft teksten bij op structureel en tekstueel niveau. Zinspeler is inzetbaar voor de volledige eindredactie van tijdschriften of websites: van het verzinnen van nieuwe rubrieken en invalshoeken, het briefen van auteurs tot en met het bewaken van de deadlines, online zetten of het bezorgen van de kopij bij vormgever en drukker.

Vlaams en Nederlands

Zinspeler werkt in opdracht van zowel Nederlandse als Vlaamse opdrachtgevers.

Vlaams en Nederlands lijken verraderlijk veel op elkaar. Miscommunicatie ligt op de loer, juist omdat we vaak dezelfde woorden gebruiken. Hetzelfde woord kan in het Vlaams een heel andere betekenis hebben dan in het Nederlands. Wanneer een Vlaamse tegen een Nederlandse zegt dat ze een leuk kleedje draagt, kan dat tot onbegrip leiden. In Nederland liggen kleedjes alleen op de vloer of op tafel. Hooguit met carnaval zal een Nederlandse een kleedje aantrekken.

Andere subtiele verschillen: Vlamingen spreken over een ‘correcte’ prijs, terwijl Nederlanders de prijs ‘redelijk’ vinden. Bekende Vlamingen zijn in Vlaanderen ‘gekend’, in Nederland is een BN’er ‘beroemd’. Vlamingen degusteren, de Hollander proeft, enzovoort.

Dankzij kennis van zowel Vlaamse als Nederlandse uitdrukkingen weet Zinspeler Vlaamse teksten geschikt te maken voor het hele Nederlandse taalgebied, zonder de tekst te verhollandsen.